skip to Main Content
Menu

Bảng giá

 GIÁ CÁC TÒA MỚI MỞ BÁN

(Theo bảng giá mới cập nhật)

———————————–

GIÁ BÁN TÒA PARK 3 (PARK VIEW) XEM TẠI ĐÂY

———————————–

GIÁ BÁN TÒA PARK PAROMA (PARK 4) XEM TẠI ĐÂY

————————————

GIÁ BÁN TÒA PARK 7 XEM TẠI ĐÂY

————————————

GIÁ BÁN TÒA LANDMARK PLUS XEM TẠI ĐÂY

———————————–

GIÁ BÁN TÒA LANDMARK 3 XEM TẠI ĐÂY

———————————–

GIÁ BÁN TÒA LANDMARK 6 XEM TẠI ĐÂY

———————————–

GIÁ BÁN TÒA PARK 1 XEM TẠI ĐÂY

———————————–

GIÁ BÁN TÒA PARK 2 XEM TẠI ĐÂY

————————————

GIÁ BÁN TÒA PARK 5 XEM TẠI ĐÂY

————————————

GIÁ BÁN TÒA PARK 6 XEM TẠI ĐÂY

————————————

GIÁ BÁN TÒA LANDMARK 4-5 XEM TẠI ĐÂY

————————————

GIÁ BÁN TÒA LANDMARK 81 XEM TẠI ĐÂY

GIÁ BÁN CÁC TÒA CÒN LẠI VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Back To Top
icon-goi 0942394959
icon-goiGọi