skip to Main Content
Menu

Mặt bằng thiết kế

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN

( Click vào hình để phóng lớn hơn)

MB-TONG

MẶT BẰNG TỪNG SÀN  MẶT BẰNG CHI TIẾT TỪNG CĂN HỘ

THUỘC TÒA MẶT BẰNG SÀN

MẶT BẰNG CHI TIẾT

TỪNG CĂN HỘ

Tòa Park Paroma (P4) – MỚI CLICK ĐỂ XEM
Tòa Landmark Plus  – MỚI CLICK ĐỂ XEM
 Tòa Landmark 6  – MỚI  CLICK ĐỂ XEM
 Tòa Landmark 3 – MỚI  CLICK ĐỂ XEM
Tòa Park 7 (P7) – MỚI   CLICK ĐỂ XEM
Tòa Park 5 (P5) –>   CLICK ĐỂ XEM
Tòa Park 2 (P2) –>   CLICK ĐỂ XEM
Tòa Park 1 (P1) –>   CLICK ĐỂ XEM
Tòa Park 6 (P6)      –>   CLICK ĐỂ XEM
Tòa Landmark 81 (L81)–> CLICK ĐỂ XEM
 Tòa Landmark 1 (L1) –>  CLICK ĐỂ XEM
Tòa Landmark 2-3(L2-L3)-> CLICK ĐỂ XEM
Tòa Landmark 4-5 (L4-5) CLICK ĐỂ XEM
 Tòa Central 1 (C1)  –>  CLICK ĐỂ XEM  CLICK ĐỂ XEM
 Tòa Central 2 (C2) –>  CLICK ĐỂ XEM  CLICK ĐỂ XEM
 Tòa Central 3 (C3) –>  CLICK ĐỂ XEM  CLICK ĐỂ XEM
Back To Top
icon-goi 0942394959
icon-goiGọi