skip to Main Content
Menu

Mặt bằng thiết kế

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN

( Click vào hình để phóng lớn hơn)

MẶT BẰNG TỪNG SÀN  MẶT BẰNG CHI TIẾT TỪNG CĂN HỘ

THUỘC TÒAMẶT BẰNG SÀN

MẶT BẰNG CHI TIẾT

TỪNG CĂN HỘ

Tòa Park Paroma (P4) – MỚICLICK ĐỂ XEM
Tòa Landmark Plus  – MỚICLICK ĐỂ XEM
 Tòa Landmark 6  – MỚI CLICK ĐỂ XEM
 Tòa Landmark 3 – MỚI CLICK ĐỂ XEM
Tòa Park 7 (P7) – MỚI CLICK ĐỂ XEM
Tòa Park 5 (P5) –> CLICK ĐỂ XEM
Tòa Park 2 (P2) –> CLICK ĐỂ XEM
Tòa Park 1 (P1) –> CLICK ĐỂ XEM
Tòa Park 6 (P6)      –> CLICK ĐỂ XEM
Tòa Landmark 81 (L81)–>CLICK ĐỂ XEM
 Tòa Landmark 1 (L1) –> CLICK ĐỂ XEM
Tòa Landmark 2-3(L2-L3)->CLICK ĐỂ XEM
Tòa Landmark 4-5 (L4-5)CLICK ĐỂ XEM
 Tòa Central 1 (C1)  –> CLICK ĐỂ XEM CLICK ĐỂ XEM
 Tòa Central 2 (C2) –> CLICK ĐỂ XEM CLICK ĐỂ XEM
 Tòa Central 3 (C3) –> CLICK ĐỂ XEM CLICK ĐỂ XEM

ооо полигон отзывы сотрудников

Back To Top
icon-goi 0942394959
icon-goiGọi